Happy Women’s Day 2012 Wishes

Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ
của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Tuyển tập những ca khúc nhạc Việt hay nhất dành Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 (46 bài) nguồn: Nhạc Số

 

Happy Women's Day 8 March 2012

A Woman is like a flower:
Who Can Not Be Broken!
Who Can Not be Hurt!
Who Can Not Be Insulted!
Who Can Not Be Ignored!
Who Can Not Be Cheated!

And

A Woman is like a Human:
Who takes care of Son
Who takes care of husband
Who takes care of brother
Who takes care of father

And

A woman is like a bee!
Who can be loved!
Who Can be inspired
Who can be cared
Who Can be pleased!
Who Can be Praised

HAPPY WOMEN'S DAY

cười
0001
0002
0006
0021
0023
0036
0040
0044
0049
0052
0053
0056
0094
556
699

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.