Ông vào đảng là để có ngày như thế

Trương Nhân Tuấn (Basam)

Đầu năm ông chửi

Tiên sư bọn lề phải phản động,

Tiên sư bọn cầm bút nói ngoa,

Tiên sư bọn thừa gió bẻ măng, thấy một ly nhích đi một dặm.

Dẫu đức cạn trí nông thì cũng nguyên tổng bí, đường đường đấng thái thượng hoàng,

Một ngày làm nguyên thủ quốc gia, đi vào đi ra áo rách phải giữ lấy lề

Mặc răng chắc cặc bền trấn danh thiên hạ, nhơn nhơn phụ mẫu chi dân,

Tám năm ngai vàng chễm chệ, trong ngó ngoài nhìn thối cũng phải bốc thành thơm

Đầu năm mở sân rồng lấy hên,

Đón đệ tử với bầu đoàn

Vậy mà lũ nháy trà trộn bất lương,

Bội nghĩa quên ơn thừa cơ chộp mấy pô đưa lên mạng

Hé lộ bí mật quốc gia

Nào là

Ngai vàng hai ngôi, ngôi nào cũng bóng loáng

Bác hồ ngồi trên (dĩ nhiên) mạ vàng chói sáng

Rồng phụng chạm trổ tứ tung thể như cung điện

Vẹc xai thua xa lắc

Thái hòa sánh chuồng cu

Nghĩ tới Ô bá ma, ôi chao ơi, thiệt là tội nghiệp

Bọn dẫy chết không có cái bàn tiếp khách nên thân

Ông cạn hay ông nông, từ vô sản tứ cố vô thân,

Xưa tiều phu gánh cũi trên rừng, nhờ vô đảng nay ông mới có

Mà đâu phải chỉ mình ông như vậy

Bọn thằng Lú, thằng Sang, thằng Hùng, thằng Dũng… bây thử hỏi tụi nó đi

Bọn con Ngân, con Tiên (sắc), con Phóng… đưa nào đứa nấy

Cũng cùng một tẩy

Bọn tao vào đảng là để có một ngày như thế đấy

Tiên sư bố tụi bây,

Bọn cầm bút hút mực mà ăn,

Nghèo sinh ganh tị

Sao không vào nhà thằng X mà coi,

Cái mả cha của nó cũng đã hơn cái cung điện của ông sao bọn bây không nói

Con, rể, dâu… của nó ba bốn đứa,

Đứa nắm vài cái ngân hàng, đứa địa ốc, rì sợt năm sáu công ty,

Đứa một vùng lãnh chúa, hạng bét là bí thư cho đứa còn búng ra sữa

Sao bây không tới nhà thằng Hùng (hói) mà gõ

Sao bây không tới nhà thằng Thanh mà xông đất đầu năm

Bọn nó đứa nào cũng đô la, vàng dát ra tới ngõ

Đầu năm tình nghĩa hiểm sâu, thề trung thành trên đầu của bác, mở cửa đón đồng chí bước vô nhà

Tết tới cộng sản phản thùng, nguyện một lòng dưới đít ông mao, rộng tay ôm phong bì vào xông đất

Chơi nhau là phải chơi bằng phóng xạ, cho kín

Nhãn tiền thằng Ngọ, thằng Ba Thánh

Chơi là chơi cho sát ván, bây thấy hay chưa

Ai như bọn bây phây búc với lốc gơ

Um sùm thấy chán

Tám nhăm năm đời ta có đảng,

Đảng cộng sản nào lại chẳng vô luân ?

Thằng cộng sản nào tay không dính máu ?

Thì nay định hướng tư bản thị trường,

Tư bản dẫu ác nhơn, được cái túi thằng nào cũng khẳm

Từ cảnh sát đứng núp đầu đường

Tới côn an trong phòng thẩm vấn

Ngày được vài chai là tệ lắm

Huống chi đảng ủy với trung ương

Một đứa làm quan là được nhờ cả họ

Ai biểu bây trí ngủ, trí ngu

Mặt trận văn hóa xung phong,

Chiến lợi phẩm của bây là sách, là vở…

Chớ đâu phải tiền tươi, vàng lượng

Tứ thập niên vào vơ vét về,

Quyền lực không nếm thì thôi, nếm rồi thì ghiền như thuốc phiện

Tám năm vắt vẻo bí thư, tuổi thất thập cổ lai hi

Tao vẫn chưa thỏa nguyện

Nên mới xây triều đình, làm cung điện

Kê ngai vàng ngồi cho đỡ nghiện

Bây đã không thuơng tao, còn đi nói tào lao

Bố lếu, bố láo

Con cà, con kê

Thiệt tình :

Vàng phai lòng dạ nguyện thề

Tiên sư một bọn hồ hề chúng bây

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s