Tin vui: Giới ngoại giao quốc tế sẵn sàng làm trung gian hoà giải vụ Đồng Tâm

Nguyễn Đại(TTĐ) – Hiện nay, một số cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế tại Hà Nội đã và đang tìm cách tiếp xúc với Bộ Công an để đề nghị công an kiềm chế bạo lực, không để xảy ra bất cứ hành vi bạo lực nào tại khu vực xã Đồng Tâm. Cũng có nguồn tin xác tín khẳng định, giới ngoại giao quốc tế sẵn sàng làm trung gian hoà giải và giám sát việc thực thi cam kết của các bên, nếu được sự chấp thuận của cả hai phía trong xung đột, nhất là từ người dân Đồng Tâm.

► Bài liên quan: Không thể dùng súng đạn để nói chuyện với dân! (Ba Sàm) Ôi hỡi các mẹ già nón mê từng thức thâu đêm vá áo, nhường cơm nuôi bộ đội hay nuôi giấu thương binh; có nghĩ đến ngày “nuôi ong tay áo” này không?


Ảnh minh họa

Vậy kính mong:

1. Bà con bình tĩnh, kéo dài thêm thời gian phòng thủ. Kiên quyết giữ vững quan điểm: CA thả dân, dân thả CA, có sự chứng kiến và giám sát của quốc tế.

2. Đồng ý cho quốc tế vào cuộc. Đừng nghe ai xúi giục “tránh xa bọn quốc tế ra”.

Tôi chẳng là gì trong giới đấu tranh, nhưng chưa bao giờ nói bậy!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s