100 năm – Nam Phong Tạp Chí và chủ bút Phạm Quỳnh (Bài 3)

Mời xem bài Bài phỏng vấn cụ Phạm Quỳnh của nhà thơ Thanh Tịnh 70 năm trước.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s