Còn lĩnh vực nào chưa tham nhũng nữa mà lan rộng

Nguyễn Tường Thụy (Blog RFA) – Hôm rồi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với cử tri mấy quận ở Sài Gòn. Cử tri có nhiều bức xúc lắm nên gặp được chủ tịch nước là “thỏa nỗi ước mong”, cởi mở tấm lòng. Họ “tâm sự” với Chủ tịch đủ chuyện, từ biệt phủ ở Yên Bái đến sân gôn của “Bộ Bảo vệ Tổ quốc” trong sân bay.


Chủ tịch nước tiếp xúc với cử tri SG. Ảnh Giáo dục VN

Hầu như các cuộc tiếp xúc với cử tri của các ông bà nghị, chẳng có cuộc nào không đề cập đến tham nhũng. Còn trong buổi này, ông Quang cũng nhấn mạnh rằng “Nhiều vị đại biểu phát biểu chỗ nào cũng thấy tham nhũng, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng. Cần đẩy mạnh hơn công cuộc phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, của dân, do dân và vì dân”“

“Chỗ nào cũng thấy tham nhũng, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng”, điều này rất chính xác. Thế nhưng một mặt “nhấn mạnh” như thế, mặt khác, ông Quang lại nói “tham nhũng vẫn diễn ra phổ biến, có nguy cơ lan rộng vào một số lĩnh vực”. Thế là thế nào thưa Chủ tịch? Khó hiểu quá. “Chỗ nào cũng thấy tham nhũng” thì nó còn lan rộng đi đâu nữa. Hay lĩnh vực ấy chưa có tham nhũng mà chỉ có nguy cơ thôi là Bộ CT, Ban CHTW? Hay là Quốc hội, Chính phủ? Có ai liều tới mức dám khẳng định những chỗ ấy không có tham nhũng không? Chắc ông Quang cũng không dám. Hay cái chỗ tham nhũng chưa lan tới (mà chỉ có nguy cơ bị lan tới thôi) là ông vì ông biết mình hơn ai hết? Nhưng cá nhân ông sao gọi là lĩnh vực được vì lĩnh vực nó rộng hơn một cá nhân.

Làm gì còn có lĩnh vực nào không có tham nhũng mà ông Quang bảo có nguy cơ lan rộng? Hay tham nhũng là đặc sản của Việt Nam nên Chủ tịch nước không muốn nó lan rộng ra… ngoài biên giới?

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s