Hồ Chí Minh mừng Giáng sinh 1953

(ĐCV) – Bài viết dưới đây của Hồ Chí Minh hiện được lưu trữ trong Thư Viện Quốc Gia Việt Nam.

Ông Hồ viết bài này năm 1953. Không rõ do kém hiểu biết hay để cổ vũ cho phong trào bài trừ địa chủ mà ông cho rằng Chú Giê Su sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, bị địa chủ bóc lột tàn tệ.

25508222_617793865081769_7963227595282786464_n
Ảnh nguồn: HCM Toàn tập – Tập 8, xuất bản lần thứ ba, trang 375-376.
Báo Nhân dân, số 155, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 năm 1953

Cách đây 1953 năm, có một lãnh tụ nông dân ra đời, tên là Giêsu.

Do địa chủ áp bức bóc lột thậm tệ, mẹ Người đã phải sinh ra Người trong máng cỏ của cái chuồng bò. Lớn lên, nhìn thấy cảnh áp bức bất công, Người đã thành lập một chi bộ gồm 14 người để đấu tranh chống bọn địa chủ phong kiến và tư sản mại bản. Khi phong trào phát triển mạnh, Người được bầu làm bí thư thứ nhất và 13 đồng chí kia là ủy viên bộ chính trị. Người đã đi khắp nơi để tuyên truyền đấu tranh cách mạng.

Dân chúng theo Người rất đông. Phong trào lan tỏa toàn cầu làm cho bọn phong kiến, tư sản mại bản khiếp sợ.

Không may, trong 13 ủy viên bộ chính trị có một đồng chí ủy viên tên là Giuđa đã phản bội đảng. Y nhận tiền của bọn thù địch phản động và làm lộ bí mật của tổ chức. Đồng chí bí thư thứ nhất bị bắt và bị đóng đinh trên cây thập ác. Trước khi chết, Người để lại di chúc là phải truy nã tên Giuđa kia. Nhưng kết cục là y đã cao chạy xa bay, tài sản thì đã tẩu tán không còn gì.

Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên của nhân loại đã thất bại. Nhưng tinh thần cuộc cách mạng ấy bất diệt. Ngày nay, chúng ta đã kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng ấy để chống bọn phong kiến và tư sản mại bản, mang lại ruộng đất và nhà cửa cho dân. Nhưng con cháu tên Giuđa cũng sống bất tử, chúng phản bội cách mạng, cướp lại ruộng đất, nhà cửa của dân. Phải truy tố chúng trước tòa.

Nhưng tiếc là chưa truy tố thì chúng đã cao chạy xa bay và tẩu tán hết tài sản. Nhân danh Chúa, phải phát lệnh truy nã Giuđa thôi!

Chúc Giáng sinh an lành!

* * *

Hình copy to Giao Blog:Nhân Dân, Số 155, 21 Tháng Mười Hai 1953 — Thư Hồ Chủ Tịch gửi toàn thể
chiến sĩ và cán bộ nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân [Bài báo]

Tham khảo những entry liên quan đã đăng trên Giao blog :

– Nói lại mà nghe (4) : Mừng ngày Chúa Giáng sinh (năm 1953)

Người có bút danh C.B

– Nói lại mà nghe (3b) : Vũ khí mạnh hơn bom nguyên tử của Hồ Chủ tịch

– Nói lại mà nghe (3) : Vũ khí mạnh hơn bom nguyên tử của Hồ Chủ tịch

– Nói lại mà nghe (2) : Những người cùng kí tên vào Tuyên ngôn Độc lập

– Nói lại mà nghe (1) : Đó là của báo tư sản Pháp (bài C.B, 1954)

Leave a comment

Filed under Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s