Ba vấn đề trong dự án Đô Thị Du Lịch Cần Giờ

GS Nguyễn Ngọc Trân — Bài đã được đăng trên báo Đất Việt 25/05/2019, nhưng chỉ vài giờ sau là bị gỡ xuống, không còn một dấu vết nào!!! Xem bài theo link Ba vấn đề trong dự án Đô Thị Du Lịch Cần Giờ PDF (viet-studies 26-5-19)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s