Từ Tiếng Dân đến Lập Quyền Dân

Nguyễn Đình Cống (Tiếng Dân) — Đó là một quá trình tiếp nối. Xướng lên Tiếng Dân không phải chỉ để trao đổi chuyện hàng ngày, mà hướng tới đích cao đẹp, tiến bộ: Lập Quyền Dân.

Tiếng Dân vừa là nơi thể hiện quan điểm, nguyện vọng của người dân, vừa là nguồn thức tĩnh tinh thần và trí tuệ của mọi tầng lớp đồng bào.

Tiếng Dân còn là nơi thể hiện cuộc đấu tranh với những cái xấu, cái ác trong xã hội, là nơi chỉ ra những dối trá mà tuyên truyền muốn lừa bịp, phơi ra những sự thật phủ phàng, những tội ác của thống trị mà họ cần che giấu.

Lập Quyền Dân. Ba tiếng ấy vang lên hùng hồn trong bài hát “Chiến sĩ Việt Nam” của Văn Cao từ năm 1945: Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam. Lập quyền Dân tiến lên Việt Nam. Đài hạnh phúc đắp xây tự do… Hàng triệu chiến sĩ đã tranh đấu để Tiếng Dân được vang lên, được truyền đi, để Quyền Dân được thiết lập.

Nhưng rồi “Bao nhiêu lợi quyền” lại được chuyển vào tay tầng lớp thống trị mới (*), cho những nhóm có quyền và có tiền. Quyền Dân vẫn đang bị tước đoạt. Tiếng Dân hãy còn bị bóp nghẹt.

Lại phải tiếp tục tranh đấu. Trong tình hình ấy báo Tiếng Dân ra đời. Đến nay, tuy Tiếng Dân mới vừa tròn 2 tuổi, nhưng đã đóng góp được khá nhiều công lao, tiếp sức cho cuộc  đấu tranh để  Lập Quyền Dân.

Khi mà người ta dựa vào Luật An ninh mạng để bóp nghẹt mọi tiếng nói đấu tranh cho Quyền Dân, thì báo Tiếng Dân vẫn được các tầng lớp bà con trong nước chờ đón hàng ngày. Xin tỏ lòng cảm phục và biết ơn các bạn đã hết lòng vì sự nghiệp của Nhân Dân.

Xin cầu chúc cho Báo Tiếng Dân hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả. Xin cầu mong cho các bạn làm Báo Tiếng Dân vạn sự như ý.

(*) Lời của bài Quốc tế ca: Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s