Thư khen – chúc mừng công an Đà Nẵng lập chiến công

JB Nguyễn Hữu Vinh 19/11/2021 — Thư khen của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, nhiệt liệt biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh của các đồng chí đồng bọn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021
THƯ KHEN
Kính gửi:
 
– Đồng Chí Giám đốc Công an Đà Nẵng và bộ phận trực tiếp vụ án.
– Các đồng chí Giám đốc Công an Các tỉnh, để biết và thực hiện.
 
Những ngày vừa qua, trên mạng Internet, nhất là trên Phêtêbốc, thế lực thù địch đã liên tiếp mở rộng phong trào học tập và làm theo “Thánh Rắc Muối”, là đối tác của đồng chí Bộ Trưởng.. Hành động này là nhằm tiết lộ bí mật quốc gia khi một vài sinh hoạt rất thường ngày của đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của Bộ, Phó ban Nội chính Trung ương bị bọn xấu ghi hình và đưa lên mạng xã hội nhằm tiết lộ bí mật quốc gia.
 
Trong khi phong trào rắc muối, rắc hành, rắc thóc, rắc cát, thậm chí rắc phân… đang nở rộ, nhiều tỉnh, nhiều thành phố chưa chủ động tấn công các hoạt động thù địch đó, thì Công an Đà Nẵng đã đi đầu trong việc trấn áp tên phản động tự xưng là Thánh Rắc Hành.
 
Hành động của Công an Đà Nẵng đã kịp thời tấn công tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ uy tín của Bộ Chính trị nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Hành động này đồng thời thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ sự nghiệp của đảng. Góp phần làm ổn định tinh thần và vị trí của đồng chí Bộ Trưởng.
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh của các đồng chí. Đồng thời lãnh đạo Bộ trích xuất quỹ Bảo vệ Bí mật nhà nước số tiền 2.000.000.000,00 đồng (Hai tỷ đồng) để khen thưởng, khuyến khích các đồng chí tham gia vụ án và động viên các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng đề nghị Công an các Tỉnh, Thành phố tích cực phát biện, dập tắt mọi hành động bắt chước Thánh Rắc muối bằng cách triệu tập tất cả những cá nhân, tập thể học “Rắc”. Để bảo vệ bí mật nhà nước, tôi yêu cầu các đồng chí tích cực trấn áp, không để phong trào “Rắc” mở rộng.
 
Kể từ nay, những từ như “Rắc”, “Dát”, “Muối”, “Vàng”, “Bò”… đều hạn chế sử dụng trong văn bản và trên báo chí. Trong trường hợp phải sử dụng, cần sử dụng từ hoặc cụm từ thay thế như: Đấm vỡ mặt – “Gạt tay trúng má”; Đá vẹo sườn – “Giơ chân hơi cao”; Đá vỡ mặt – “Dùng chân tác động”… như Bộ Công an thường sử dụng.
 
Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.
 
Chào thân ái
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s