Nhân quyền chỉ là cơm ăn, áo mặc?

Hoàng Dũng (ĐCV) 23/11/2021 — Ngày 31/10/2021, trong cuộc gặp gỡ với Việt Kiều Đỏ tại vương quốc Anh, con thờn bơn nói: “Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau”.

Ý của Chính Ba Đò trong câu chuyện này rằng đảng cộng sản Việt Nam, chính phủ VN tự tin về vấn đề nhân quyền (sẵn sàng đối thoại). Và theo Chính Ba Đò hiểu, nhân quyền tức là có cái ăn cái mặc. Đảng cộng sản đang làm tốt chuyện đó. Lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không ai thiếu đói, không ai bị bỏ rơi. Và đó là nhân quyền kiểu CS Việt Nam.

Vậy nhân quyền – quyền con người là gì?

TT Phạm Minh Chính. Ảnh Thuận Thắng.
Quyền con người là toàn bộ các quyền, tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người do tính chất nhân bản của nó, sinh ra từ bản chất con người chứ không phải được tạo ra bởi pháp luật hiện hành. Đây là những quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm do đấng tạo hóa ban cho con người như quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, những quyền tối thiểu của con người mà bất kì chính phủ nào cũng phải bảo vệ.
 
Nó không phải là thứ để một tổ chức, đảng phái, cá nhân nào ban phát, lo lắng cho người dân như suy nghĩ dốt nát của Phạm Minh Chính. Một đảng phái cầm quyền, một chính phủ cầm quyền khi được người dân trao quyền lãnh đạo đất nước (hoặc cướp được quyền lãnh đạo đất nước) thì trách nhiệm của đảng phái, chính phủ đó là phải phát triển đất nước, đảm bảo cho người dân quốc gia đó ngày càng giàu mạnh. Điều này không liên quan gì đến nhân quyền. Đó là trách nhiệm của đảng phái cầm quyền.
 
Hồ Chí Minh từng nói: “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”. Đợt dịch vừa qua là bằng chứng hiển hiện nhất cho việc chính phủ hiện tại của Phạm Minh Chính hại dân, giết dân như thế nào. Rất lấy làm tiếc là người dân chưa đủ sức mạnh và tự tin để đứng dậy đuổi chính phủ.
 
Tiếp tục. Trong ý của con thờn bơn, nó tỏ ra rằng đảng cộng sản của nó là tổ chức lo lắng cơm ăn áo mặc cho dân và không một ai bị đói, không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là luận điệu vô cùng xảo trá và mất dậy. Đảng cộng sản từ khi cầm quyền chưa làm được gì cho dân. Chúng chỉ biết bóc lột, vinh thân phì gia. Làm đâu sai đó, làm gì cũng thiệt hại, cũng thất bại. Nhất là trong đợt dịch vừa qua, hàng ngàn người chết oan, hàng trăm ngàn người thiếu đói.
 
Vậy tại sao Chính Ba Đò dám ưỡn ngực nói như vậy? Bởi đơn giản, cuộc gặp gỡ đó đều là Việt Kiều Đỏ – những kẻ đang bám váy chế độ để kiếm ăn. Chúng cũng tự hào rằng chúng đang góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 
Nhân quyền là quyền phổ quát, không phân biệt tôn giáo, màu da, biên giới, chủng loại, chế độ. Ai ai cũng có quyền như nhau. Nhưng trong suy nghĩ của Chính Ba Đò, nó chỉ là miếng ăn và ban phát.
 
Thật nhục nhã cho một đảng cầm quyền, cho một quốc gia có thể loại lãnh đạo suy nghĩ như vậy.
Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s