Category Archives: Trần Trọng Kim

Quốc ngữ và nỗ lực ‘thoát Hán’ của các vua nhà Nguyễn

Nguyễn Quang Duy Gửi tới Diễn đàn BBC từ Melbourne, Úc 04/9/2018 — Trên Diễn đàn BBC nhà báo Nguyễn Giang đưa ra một cách nhìn khá mới lạ để ghi công và đánh giá những nhân vật lịch sử đã đóng góp cho việc truyền bá chữ Quốc ngữ.
Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh, Trần Gia Phụng, Trần Trọng Kim

Những người giúp chữ Quốc ngữ ‘làm nên’

Nguyễn Giang, BBC World Service (BBC) 31/8/2018 — Ở Việt Nam vừa có thêm một sáng kiến nhằm ghi công và vinh danh các vị truyền giáo Pháp, Bồ Đào Nha đã ‘xây dựng, phát triển’ chữ Quốc ngữ.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim

73 Năm Nhìn Lại: Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Thay Vì Một

Phạm Cao Dương (TDO) 22/08/2018 — Trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta đã được các nhà cầm quyền đương thời chính thức tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất vào ngày 11/3/1945 bởi Hoàng Đế Bảo Đại và lần thứ hai vào ngày 2/9/1945 bởi Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng cả hai lần, đa số người Việt chỉ biết hay chỉ được học có một lần. Họ chỉ biết hay chỉ được học bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 mà không biết, hay không được học bản tuyên ngôn của Vua Bảo Đại ngày 11/3/1945, ngót sáu tháng trước đó. Lịch sử do đó chỉ được biết có một nửa thay vì toàn vẹn. Bài này nhằm bổ khuyết cho tình trạng thiếu sót đó, đồng thời phân tích nội dung và ý nghĩa của từng bản.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Hồ Chí Minh, Trần Trọng Kim

Chuyện cuối năm: có lột xác được không?

Lữ Giang (ĐCV) – Chúng ta đã từng đọc cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” dày 116 trang của Bá Dương do Nguyễn Hồi Thủ dịch, nhiều người rất thích thú. Năm 2012, Dan Huynh lại kể chuyện “Người Việt ‘xấu xa’” làm cho một số người cảm thấy xốn xang. Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu, đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt. Chúng tôi đã tổng hợp những tài liệu này lại và nghiên cứu thêm rồi viết bài “Vì bản chất dân tộc Việt?” Đây là những chuyện rất nhiều người biết và thường đem ra bàn luận với nhau, nhưng ít ai phổ biến trên các cơ quan truyền thông vì sợ phản ứng của những người bị chạm nọc. Tuy nhiên, cha ông mình đã nói: “Thuốc đắng đã tật”. Bá Dương cũng đã nghĩ như vậy khi viết cuốn “Người Trung Quốc xấu xí”.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Phan Khôi và Phạm Quỳnh

Blog PhamTon năm thứ chín, kỳ 1 tháng 5 năm 2017 – Mừng Tạp chí Nam Phong tròn trăm tuổi (1/7/1917 – 1/7/2017)
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim

Lê Trọng Nghĩa, người đối thoại với Trần Trọng Kim

Nguyễn Đình Cống (TDO) – Tháng 8/ 1945, chàng thanh niên Nghĩa là đại diện của Việt minh, sau này là thư ký riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bị Cộng sản bắt bỏ tù vì tội chống Đảng, chết trong nỗi ân hận vì chưa được minh oan.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim, Võ Nguyên Giáp

Sau cách mạng cộng sản: độc tài toàn trị và những cuộc ám sát man rợ

Mai V. Pham (Thông Luận) – Người cộng sản luôn tuyên truyền với người dân rằng, phải làm cách mạng giải phóng để mang đến hạnh phúc, tự do, và bình đẳng. Tuy nhiên, thực tế lịch sử đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Sau những cuộc cách mạng đầy bạo lực của người cộng sản, là chế độ độc tài toàn trị và những ám sát dã man đối với những người đồng chí “vào sinh, ra tử”. Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám Việt Nam là hai dẫn chứng sống động nhất.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Hồ Chí Minh, Trần Trọng Kim

‘Chính phủ Việt Nam và tình thế trong nước’ 1945-46

(BBC) – Các bạn đọc lại một chương trong cuốn ‘Một Cơn Gió Bụi“, hồi ký của học giả Trần Trọng Kim (1883-1953).
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Giữa Cơn Gió Bụi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Blog RFA)Lịch sử không có chữ NẾU. Nhưng, đôi khi tôi vẫn cứ không cầm lòng được, suy nghĩ vẩn vơ, Việt Nam sẽ ra sao, nếu từ tháng 8-1945 vẫn là “Chính phủ Trần Trọng Kim”… Huy Đức
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng

(BBC) – Chỉ trong bốn tháng làm việc với chủ quyền và độc lập rất hạn chế, Chính phủ Trần Trọng Kim đã tạo biểu tượng, đặt nền tảng về pháp lý và giáo dục cho Việt Nam nhiều năm sau.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim