Lời điếu của Quốc trưởng Bảo Đại, trong Tang lễ cụ Trần Trọng Kim

Nhà báo Huy Đức(Tễu) – Lời điếu của Quốc trưởng Bảo Đại do Đổng lí văn phòng đọc trong Tang lễ cụ Trần Trọng Kim.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Thân phận của luật pháp

Luân Lê FB(Tễu) – Một tiến sỹ luật, đương kim đại biểu quốc hội, kiêm Vụ trưởng một vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhưng lại có nhận thức pháp luật khá là tệ hại, đặc biệt lại chính về lĩnh vực nghiên cứu của mình là luật hình sự. Và họ là sản phẩm của nền giáo dục hiện hành, được trang bị bằng cấp tới tiến sỹ, học vị mà nếu ở các quốc gia phát triển thì khó lòng có thể sở hữu được. Nhưng nếu họ lập pháp với vai trò đại biểu và bảo vệ pháp luật với vai trò kiểm sát bằng trình độ luật pháp như hôm nay ta đã thấy thì quả thực rủi may cho thân phận con người và buộc lòng chúng ta phải lo lắng về tương lai của nền luật pháp nước nhà.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Nguyễn Quang Dy (Viet-studies)Thái độ không lắng nghe dân, im lặng không thèm trả lời các kiến nghị tâm huyết, chứng tỏ chính quyền không thực tâm tôn trọng trí thức. Vì vậy, muốn đối thoại trước hết phải xây dựng lòng tin, vì khủng hoảng lòng tin và nỗi lo sợ nghi ngờ trong tiềm thức (của cả hai phía) là một rào cản tâm lý.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Con người tự do hay con người công cụ?

TS Giáp Văn Dương (TT) 19/10/2013 – Giáo dục đang rẽ vào khúc ngoặt với đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục”. Vì thế, cần thiết phải nhìn nhận chân xác hơn những vấn đề lớn mang tính định hướng của giáo dục.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Con người tự do

TS Vật lý Giáp Văn Dương (Viet-studies) – Triết lý giáo dục của thời đại mới phải hướng đến việc đào tạo con người tự do, thay vì đào tạo con người công cụ như hệ thống giáo dục hiện thời. Con người tự do là đích đến của giáo dục.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tại sao nước Việt Nam không bao giờ khá lên được?

Gs Lương Ngọc Huỳnh (TTĐ)Lãnh đạo dân tộc ta là nô lệ phụ thuộc nước lớn, ra luồn vào cúi khom lưng quỳ gối. Người dân thì bị chính bọn nô lệ quyền lực cai quản! Cho nên hình thành ý thức nô lệ trên nô lệ! Nghĩa là: “Tao (vua Việt) đã làm nô lệ cho người khác, thì mày phải làm nô lệ cho tao”! Cũng từ đó mà nảy sinh ra mọi chế độ hà khắc, nghiêm ngặt, thuế của nô lệ dân đóng cho nô lệ quan ngày càng nhiều! Mà đã là nô lệ thì không còn chính kiến, không còn sự đấu tranh minh bạch cho dân chủ công bằng và văn minh. Bản chất của kẻ nô lệ là nghe theo ông chủ!…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

“Người Việt chúng ta đang bị đánh thuế vô cùng tàn bạo”

Lê Vi FB (TTĐ) – Người Việt chúng ta đang bị đánh thuế vô cùng tàn bạo từ cái ăn, cái mặc, cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tới cái phương tiện đi lại”.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized