Tag Archives: Dạ Tiệc Quỷ

DẠ TIỆC QUỶ 17

chương 17: Đêm của đàn bà
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 5

Chương 5: Bụi thằng quỷ
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 1

DCVOnline: Tiểu thuyết Dạ tiệc quỷ được nhà văn Võ Thị Hảo viết xong từ cuối năm 2006 gồm có 22 chương, nói về một thời kỳ rất nhiều biến động và đau thương trong lịch sử Việt Nam từ những năm 1954 đến nay. Tuy nhiên, cho đến nay tiểu thuyết này đã không được phép xuất bản tại Việt Nam.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 2

Dạ tiệc quỷ – chương 2: Trăng lạnh
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 16

Chương 16: Hoang đảo
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 10

Chương 10: Bức thư báo giờ chết
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 13

Chương 13: Biệt thự Hoa Hồng
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 7

Chương 7: Đứa con vàng nghệ
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 9

Chương 9: Dạ tiệc quỷ
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DẠ TIỆC QUỶ 14

Chương 14: Trại tâm thần
Võ Thị Hảo
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized