Tag Archives: Đông Kinh Nghĩa Thục

Đông Kinh Nghĩa Thục: Cuộc cách mạng giáo dục đầu tiên ở VN

Nguyễn Hải Hoành (NCQT) – Cách đây 110 năm, một số nhà trí thức yêu nước tiên tiến đã thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) tại Hà Nội, khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính chất hoàn toàn mới chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Ở đây, Nghĩa thục là trường tư thục (do tư nhân mở) vì nghĩa, tức vì lợi ích chung, không vì tư lợi, không thu tiền của người học. Đông Kinh là tên thành Thăng Long thời Hồ Quý Ly, tức Hà Nội hiện nay, địa điểm đặt trường.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

“Văn minh tân học sách” – Bước chuyển có ý thức sang nền văn minh mới

Phạm Khiêm Ích (Tiếng Dân)“Văn minh tân học sách” (VMTHS) là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt của Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT). PGS. TS. Chương Thâu gọi đây là “một tuyên ngôn, một cương lĩnh xây dựng nền giáo dục và nền học thuật mới, chìa khóa của tiến bộ quốc gia và dân tộc”. Nhà giáo Vũ Thế Khôi cho rằng VMTHS là “bản cương lĩnh cách mạng thực sự, đề xuất một chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, phục vụ mục đích canh tân đất nước”.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Bao giờ mới có đánh giá chính thức về Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục?

Nguyễn Hải Hoành (BVN) – Trong bài “Đôi dòng tưởng niệm nhà cách mạng Nguyễn Hữu Cầu …”, học giả lão thành Vũ Khiêu viết: «Năm nay (2007) trường Đông Kinh Nghĩa thục (ĐKNT) tròn 100 tuổi. Đi sâu vào nội dung cùng những tài liệu được lưu giữ và phổ biến cho đến ngày nay, tôi càng kính phục sự sáng suốt của các cụ ĐKNT cách đây 100 năm» [1].
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục: Trong cái nhìn hôm nay

(ChúngTa) 21/10/2011 Theo Sài Gòn tiếp thị – Cái nhìn của một số trí thức thời nay về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngẫm chuyện xưa để nói chuyện nay – con đường phát triển dân tộc…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phan Châu Trinh

Văn minh tân học sách – Cương lĩnh hành động của Đông Kinh Nghĩa Thục

Chương Thâu (ChúngTa) 20/11/2015 – Trước đây, trong công trình nghiên cứu VĂN THƠ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX (Nxb Văn hóa, Hà Nội 1961) Giáo sư Đặng Thai Mai có viết: “Những thi ca do Đông Kinh Nghĩa Thục phát động và phổ biến có một ý nghĩa rất quan trọng…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Một thiếu sót trong văn học sử Việt Nam: Đông Kinh Nghĩa Thục

Nhà văn Thiếu Sơn (1908-1978) (ChúngTa) 16/06/2015 – Văn học sử Việt Nam có nhiều biến cố quan trọng. Chữ Nôm xuất hiện là một biến cố quan trọng.

Chữ quốc ngữ ra đời cũng là một biến cố quan trọng. Nhân đó mà ta có một nền văn học dân tộc, thuần túy Việt Nam, thoát được cảnh học mướn, viết nhờ và thoát được ảnh hưởng nặng nề của ngoại quốc.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tư tưởng dân chủ của các nhà nho Duy Tân đầu thế kỷ XX

Trần Đình Hượu (chúngTa) 15/09/2015 – Nội dung dân chủ trong tư tưởng và trong thực tế, là những bậc thang trên chiều cao của tiến bộ xã hội, cho nên hiểu tư tưởng dân chủ của các nhà Nho duy tân là xác định độ cao đó của nước ta đầu thế kỷ.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phan Châu Trinh