Tag Archives: Đông Kinh Nghĩa Thục

Quốc ngữ và nỗ lực ‘thoát Hán’ của các vua nhà Nguyễn

Nguyễn Quang Duy Gửi tới Diễn đàn BBC từ Melbourne, Úc 04/9/2018 — Trên Diễn đàn BBC nhà báo Nguyễn Giang đưa ra một cách nhìn khá mới lạ để ghi công và đánh giá những nhân vật lịch sử đã đóng góp cho việc truyền bá chữ Quốc ngữ.
Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh, Trần Gia Phụng, Trần Trọng Kim

Những người giúp chữ Quốc ngữ ‘làm nên’

Nguyễn Giang, BBC World Service (BBC) 31/8/2018 — Ở Việt Nam vừa có thêm một sáng kiến nhằm ghi công và vinh danh các vị truyền giáo Pháp, Bồ Đào Nha đã ‘xây dựng, phát triển’ chữ Quốc ngữ.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim

Sự phổ biến chữ Quốc ngữ trên Đông Dương tạp chí và Nam Phong tạp chí

Lê Văn Phong (NCQT) – Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX, xuất hiện nhiều tổ chức và cá nhân truyền bá chữ Quốc ngữ. Trong đó, phương tiện quan trọng để phổ biến và hoàn thiện chữ Quốc ngữ, chính là sự xuất hiện và phát triển của báo chí Quốc ngữ. Tờ báo Quốc ngữ xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam là Gia Định báo, ra đời năm 1865, do Trương Vĩnh Ký điều hành. Trương Vĩnh Ký đã đưa ra ba mục tiêu cho tờ báo là “Truyền bá chữ Quốc ngữ trong nhân dân. Cổ động tân học trong nước. Khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ” (1). Đến cuối thế kỷ XIX, sau tờ Gia Định báo một số tớ báo chữ Quốc ngữ khác cũng được ra đời, như Phan Yên báo, (1868), Nhật Trình Nam kỳ (1883), Nam kỳ địa phận (1883).
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh

‘Thương đức – Thương tài’: 4 triết lý quý giá về đạo kinh doanh người Việt đã có từ đầu TK 20

Tuấn Minh (TríThứcVN) Theo “Lương Văn Can – xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt” – Lương Văn Can đã khẳng định: “Nhà buôn cần có đủ thương đức thương tài mới cạnh tranh được với tư bản thế giới”. “Thương đức – thương tài” – hai chữ đó đã gói gọn triết lý về đạo đức kinh doanh cho người Việt học hỏi.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ngày doanh nhân, nói lại 10 hạn chế của thương giới Việt

Quang Minh tổng hợp (TríThứcVN) – Nhà chí sỹ yêu nước Lương Văn Can đã viết hai cuốn sách bàn về chuyện kinh doanh của nước Việt, đó là cuốn “Thương học phương châm” bàn về cách buôn bán, và “Kim cổ cách ngôn” bàn về đạo đức kinh doanh. Đã 89 năm kể từ ngày cụ Cử Can qua đời, nhưng hai cuốn sách vẫn còn nguyên tính thời sự.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đông Kinh Nghĩa Thục: Cuộc cách mạng giáo dục đầu tiên ở VN

Nguyễn Hải Hoành (NCQT) – Cách đây 110 năm, một số nhà trí thức yêu nước tiên tiến đã thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) tại Hà Nội, khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính chất hoàn toàn mới chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Ở đây, Nghĩa thục là trường tư thục (do tư nhân mở) vì nghĩa, tức vì lợi ích chung, không vì tư lợi, không thu tiền của người học. Đông Kinh là tên thành Thăng Long thời Hồ Quý Ly, tức Hà Nội hiện nay, địa điểm đặt trường.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

“Văn minh tân học sách” – Bước chuyển có ý thức sang nền văn minh mới

Phạm Khiêm Ích (Tiếng Dân)“Văn minh tân học sách” (VMTHS) là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt của Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT). PGS. TS. Chương Thâu gọi đây là “một tuyên ngôn, một cương lĩnh xây dựng nền giáo dục và nền học thuật mới, chìa khóa của tiến bộ quốc gia và dân tộc”. Nhà giáo Vũ Thế Khôi cho rằng VMTHS là “bản cương lĩnh cách mạng thực sự, đề xuất một chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, phục vụ mục đích canh tân đất nước”.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Bao giờ mới có đánh giá chính thức về Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục?

Nguyễn Hải Hoành (BVN) – Trong bài “Đôi dòng tưởng niệm nhà cách mạng Nguyễn Hữu Cầu …”, học giả lão thành Vũ Khiêu viết: «Năm nay (2007) trường Đông Kinh Nghĩa thục (ĐKNT) tròn 100 tuổi. Đi sâu vào nội dung cùng những tài liệu được lưu giữ và phổ biến cho đến ngày nay, tôi càng kính phục sự sáng suốt của các cụ ĐKNT cách đây 100 năm» [1].
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục: Trong cái nhìn hôm nay

(ChúngTa) 21/10/2011 Theo Sài Gòn tiếp thị – Cái nhìn của một số trí thức thời nay về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngẫm chuyện xưa để nói chuyện nay – con đường phát triển dân tộc…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phan Châu Trinh

Văn minh tân học sách – Cương lĩnh hành động của Đông Kinh Nghĩa Thục

Chương Thâu (ChúngTa) 20/11/2015 – Trước đây, trong công trình nghiên cứu VĂN THƠ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX (Nxb Văn hóa, Hà Nội 1961) Giáo sư Đặng Thai Mai có viết: “Những thi ca do Đông Kinh Nghĩa Thục phát động và phổ biến có một ý nghĩa rất quan trọng…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized