Tag Archives: Giai cấp mới

“Giai cấp mới” đã đến giai đoạn cuối

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) – Ngày nay, nói về chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản, mỗi người sẽ có ngay nhận xét ít nhiều khác nhau. Trí thức, cán bộ, cựu binh, nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, thậm chí đến bà nội trợ, ai cũng có thể nói một nhận xét nào đó về hai chữ CS. Nếu mỗi người chỉ là một “thầy bói xem voi” thì khi đem gộp những cái nhìn cục bộ lại, tổng hợp cũng sẽ cho ra một “chân dung hơi nham nhở” tạm tin cậy được. Chúng tôi giới thiệu với bạn đọc một công trình nhỏ về qui mô nhưng đạt được cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc về CNCS và ĐCS. Tác giả công trình là Milovan Djilas.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Milovan Djilas – Nói chuyện với Stalin

Phạm Nguyên Trường dịch – Lời nói đầu của tác giả: Trí óc con người ta thường tự xoá đi những cái vô ích, chỉ giữ lại những điều cần thiết nhất cho những mối quan hệ về sau. Nhưng đây cũng chính là thiếu sót của nó. Trí óc luôn luôn thiên vị, nó luôn luôn cải biến hiện thực đã qua cho phù hợp với nhu cầu của hiện tại và hi vọng của tương lai.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới X

X. Trong thế giới ngày nay
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới IX

IX. Chủ nghĩa cộng sản dân tộc
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới VIII

VIII.Bản chất
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới VII

VII. Mục đích và phương tiện
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới VI

VI. Khủng bố về mặt tinh thần
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới V

V. Nền kinh tế bao cấp.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới IV

IV. Nhà nước đảng trị
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giai cấp mới III

III. Giai cấp mới
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized