Tag Archives: Giáo dục

Con người tự do hay con người công cụ?

TS Giáp Văn Dương (TT) 19/10/2013 – Giáo dục đang rẽ vào khúc ngoặt với đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục”. Vì thế, cần thiết phải nhìn nhận chân xác hơn những vấn đề lớn mang tính định hướng của giáo dục.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Con người tự do

TS Vật lý Giáp Văn Dương (Viet-studies) – Triết lý giáo dục của thời đại mới phải hướng đến việc đào tạo con người tự do, thay vì đào tạo con người công cụ như hệ thống giáo dục hiện thời. Con người tự do là đích đến của giáo dục.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nền giáo dục ‘tô son trét phấn’ chạy theo thành tích

Lê Việt Hà (VOA Blog) Bạn đọc làm báo – Đến hẹn lại lên, phụ huynh Việt Nam mấy ngày nay vào mùa họp phụ huynh cuối niên học.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Liên quan tới vận mệnh quốc gia, dân tộc, hãy nhìn rừng, đừng nom cây

Xuân Dương (GDVN) – Một vấn đề lớn, liên quan đến 100% các gia đình người Việt, đến tương lai, vận mệnh quốc gia, dân tộc hình như đang được tiến hành hơi vội vã.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giảm biên chế: Một cách chống tham nhũng hiệu quả?

Hòa Ái (RFA) – Trong những ngày trung tuần tháng 5 năm 2017, thông tin Bộ Giáo dục-Đào tạo sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên để hướng tới xóa bỏ biên chế ngành giáo dục gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Buồn thay tiếng vỗ tay nơi công đường

Phaly (PLO) – Phiên tòa dân sự xử vụ kiện đòi bồi thường từ phía phụ huynh đối với nhà trường ở Thanh Hóa, khi đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm nhà trường không có lỗi trong việc này thì tràng pháo tay biểu lộ đồng tình vang lên từ hàng ghế của các thầy cô giáo. Báo chí mô tả tiếng vỗ tay này là “chát chúa”.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Cải cách phải giản dị!

Nhà giáo Phạm Toàn (GDVN) – Cải cách phải giản dị, nếu đi vào được cốt lõi: nhóm Cánh Buồm chúng tôi thấy chân dung người học bậc phổ thông muôn đời muôn kiếp chỉ là “con người biết học”
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized