Tag Archives: Internet

‘Báo chí trong nước đâu có quyền gì đâu’

(BBC) — Cựu phó tổng biên tập ở TP.HCM nói với BBC rằng trách nhiệm báo chí Việt Nam “phải bảo vệ chế độ hợp lòng dân” nhân ngày 21/6.
Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Cần thực hiện ngay Luật “Trưng cầu ý dân”

Vũ Quang Diệu (TDO) — Thứ sáu, ngày 15/6/2018, mỗi hộ dân ở Sài Gòn được phát miễn phí hai tập tài liệu của Mặt trận Tổ Quốc Thành phố (có người nói tài liệu đó của Tuyên giáo Thành ủy), trong đó giới thiệu hai vấn đề: Dự Luật 3 Đặc khu Kinh tế và Luật An ninh mạng.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

VN với tự do Internet và nhà báo ‘xung kích’

(BBC) — Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cách mạng ‘phải là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng’ nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/06.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Chiến dịch xâm nhập từ Trung Quốc vào hệ thống vệ tinh, công ty quốc phòng

Hương Giang (Cali Today News) June 19, 2018 Theo Reuters — Một chiến dịch xâm nhập mạng tinh vi được khởi sự từ các máy điện toán ở Trung Quốc đã lục lạo sâu vào các tổng đài vệ tinh, các nhà thầu quốc phòng và các công ty viễn thông ở Mỹ và Đông Nam Á. Công ty an ninh mạng Symantec Corp. tiết lộ vào hôm thứ Ba.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ông Nguyễn Phú Trọng đặt quyền lợi của đảng trước dân tộc

(RFA) – Vào ngày 17/6/2018 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh với cử tri Hà Nội rằng Luật an ninh mạng giúp bảo vệ chế độ của ông, sau đó mới nhắc đến việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Tại sao lại như vậy?
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tương quan mật thiết giữa Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế đã cấu thành tội phản quốc

LS Đào Tăng Dực(TDO)Nội dung của hai đạo luật này, cùng bản chất với Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng Ký năm 1958, nhưng tương quan và sự liên đới giữa 2 bộ luật tạo ra tầm mức nguy hiểm cao hơn nhiều.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hải Cẩu & Mây Điện Toán

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Blog RFA)Tôi cho rằng, dù có tăng cường bắt bớ hay đặt thêm 100 cái luật về internet thì VN cũng không thể quay ngược lại trên xa lộ thông tin của nhân loại. Nguyễn Đình Bổn
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized