Tag Archives: Mao qua sách báo Trung Cộng

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay (kỳ cuối)

Kỳ 89: “Biến động Thiên An Môn” lần thứ nhất.
Kỳ cuối: Những ngày cuối đời của Mao Trạch Đông và Giang Thanh.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 29

Kỳ 86: Tây phương tam thánh ở San Francisco
Kỳ 87: Chúa Giê-su vẫn có mặt ở Tây An.
Kỳ 88: Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai trên đường đến “thiên đàng”
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 28

Kỳ 84: Tiên tri về tương lai Trung Quốc (I): Những bảo vật trấn địa ở Tào Khê
Kỳ 85: Tiên tri về tương lai Trung Quốc (II): Tiến lên Lưỡng Quảng sơn hà ngày xưa
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 27

Kỳ 82: Cái chết của Ban-thiền Lạt-ma và án tử hình ở Lhasa.
Kỳ 83: Đức Đạt – lai Lạt – ma tiên tri và tái sinh
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 26

Kỳ 79: Mao Trạch Đông và Chủ nghĩa Đại Hán trên núi tuyết.
Kỳ 80: Những bí ẩn dưới điện Potala.
Kỳ 81: Xác ướp của các lạt-ma Tây Tạng
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 25

Kỳ 76: Mao Trạch Đông với thuyết “biển lịch sử” thời đế quốc La Mã.
Kỳ 77: Tần Thủy Hoàng dưới màu cờ đỏ
Kỳ 78: Ấn Độ “cần có vũ khí hạt nhân để răn đe Trung Quốc”
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 24

Kỳ 73: Nguyên soái La Vinh Hoàn và hồ sơ đặc biệt của tù chính trị 981.
Kỳ 74: Hành trình bạo lực của “đế quốc mặt trời đỏ”
Kỳ 75: Mao Trạch Đông – ‘Hoàng đế đỏ’ của Trung Hoa cộng sản!
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 23

Kỳ 70: Ai giết nguyên soái Hạ Long?
Kỳ 71: Phổ Nghi – Hoàng đế mang số tù 981.
Kỳ 72: Mao Trạch Đông – Phổ Nghi và kim cương bất hoại!
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 22

Kỳ 67: “Lấy máu tươi” trong cách mạng văn hóa
Kỳ 68: Tưởng Giới Thạch với thế trận “nhất tự trường xà”
Kỳ 69: Lá số tử vi của Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay 21

Kỳ 63: Sai lầm của Mao Trạch Đông nhỏ hơn “ngón tay út”
Kỳ 64-65: Mac Arthur – Bành Đức Hoài: Một nỗi niềm hai cảnh ngộ
Kỳ 66: “Độc nhãn long” Lưu Bá Thừa
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized