Tag Archives: Một Cơn Gió Bụi

Một Cơn Gió Bụi – Hồi Ký

Một cơn gió bụi là cuốn Hồi ký do Trần Trọng Kim (1883–1953) xuất bản năm 1949, mang nội dung tóm lược quãng đời làm chính trị của ông (từ năm 1942 đến năm 1948). Trong cuốn hồi ký, ông có đề cập và nói lên suy nghĩ của mình về các sự kiện lớn xảy ra trong nước thời bấy giờ như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam do ông làm thủ tướng, sau đó là Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất do Việt Minh phát động. Tác giả Trần Trọng Kim là một học giả, thủ tướng đầu tiên của Việt Nam năm 1945. Ông mất ngày 2 tháng 12, 1953 Đà Lạt (70 tuổi).
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Một Cơn Gió Bụi – Hồi Ký (tt)

► Bài liên quan: Categories: Trần Trọng Kim + Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký + Trần Trọng Kim và “Một Cơn Gió Bụi” + Tính Trung Thực Về Lịch Sử Trong “Một Cơn Gió Bụi”
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Tính Trung Thực Về Lịch Sử Trong “Một Cơn Gió Bụi”

Trangđài Glassey-TrầnNguyễn (Việt Báo) (LTS: Bài nói chuyện này được tác giả trình bày trong buổi ra mắt tác phẩm “Một Cơn Gió Bụi” của tác giá Trần Trọng Kim hôm Chủ Nhật 24-5-2015 tại hồi Trường Việt Báo, Westminster.)
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim và “Một Cơn Gió Bụi”

(Việt Báo) – Học giả Trần Trọng Kim, là vị thủ tướng đầu tiên của lịch sử Việt Nam và “Một Cơn Gió Bụi” là cuốn hồi ký của ông, viết về một giai đoạn đau thương của lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, sách “Một Cơn Gió Bụi” vừa được nhà xuất bản Sống hiệu định, tái bản và ra mắt vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật 24 tháng Năm 2015, tại Việt Báo Gallery. Sau đây là bài “Tựa” của nhà xuất bản Sống.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Kỳ III: Một cơn gió bụi

Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký (Kỳ III):
Một cơn gió bụi

Trần Văn Chánh (Dân Luận) Theo Theo báo Tia Sáng – Trần Trọng Kim được đánh giá là một học giả uyên thâm cả tân học lẫn cựu học, là người tận tụy cho ngành giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông là người có tư tưởng bảo thủ và dân tộc-bảo hoàng. Chính Phản Ánh, Bộ trưởng Thanh niên trong Nội các trước đây của ông đã từng nhận xét: “Trần Trọng Kim là một người yêu nước nhưng không phải là một nhà chính trị”.  Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Kỳ II: Trần Trọng Kim, chính khách bất đắc dĩ?

Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký (Kỳ II):
Trần Trọng Kim, chính khách bất đắc dĩ?

Trần Văn Chánh (Dân Luận) Theo  báo Tia Sáng – Chỉ một năm sau khi về hưu (1943), thời cuộc bắt đầu đưa đẩy chuyển ông sang một hướng rẽ đầy phong ba bão táp mà bình sinh có lẽ ông chưa bao giờ kịp nghĩ tới. Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Kỳ I: Trần Trọng Kim học giả

Tản mạn về Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký (Kỳ I):
Trần Trọng Kim học giả

Trần Văn Chánh (Dân Luận) Theo báo Tia Sáng – Qua một số tập hồi ký và tài liệu loại khác có được trong tay, tác giả cố gắng trình bày tương đối đầy đủ và khách quan hơn so với quan điểm “chính thống” về nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim cùng Nội các của ông, từ đó có thể suy nghiệm được những bài học lịch sử hữu ích áp dụng cho hiện tại và tương lai. Continue reading

1 Comment

Filed under Trần Trọng Kim