Tag Archives: Thơ Truyện

Trần Vàng Sao, từ Phản chiến đến Phản tỉnh

Kính Hòa (RFA) – Nhà thơ Trần Vàng Sao mất vào ngày 9/5/2018 tại Huế, thọ 77 tuổi. Ông là người tham gia cách mạng cộng sản trong chiến tranh Việt Nam và rất nổi tiếng trong giới sinh viên tranh đấu tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Năm 1970 ông ra miền Bắc, và tại đây ông đã gặp rất nhiều khó khăn với nhà cầm quyền Hà Nội vì những gì ông đánh giá và bình luận về xã hội miền Bắc.
Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thế Hệ Trần Vàng Sao

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Blog RFA)Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc. Huỳnh Nhật Tấn
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Một dân tộc tội tình

Phạm Đình Trọng (TDO)Một dân tộc tội tình, uống vào hồn học thuyết máu Mác Lê Mao…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Giải thưởng 2017 của Văn Đoàn Độc Lập: “cứ làm việc mình cho là đúng”

NS Tuấn Khanh ghi (Blog RFA) — Cuối tháng 3/2018, Văn Đoàn Độc Lập, một tổ chức tập hợp trí thức, thuần túy về văn học nghệ thuật đã tiến hành phát giải thưởng, lần thứ 3, kể từ khi thành lập đến nay.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ông Trần Thanh Hiệp và nhóm Sáng Tạo

Du Tử Lê (Người Việt) – Một nhà sử học Tây phương từng cho rằng, lịch sử nào cũng chứa ít, nhiều những tình cờ định mệnh. Ngay cả lịch sử văn học, nghệ thuật với sự ra đời và biến, hoại của các học thuyết hay trường phái…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

“Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” của Phạm Thanh Nghiên

Đào Trường Phúc (DCVO) – “Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” – nhan đề mà Tủ Sách Tiếng Quê Hương chọn cho tác phẩm của Phạm Thanh Nghiên – có thể được hiểu là “cuốn hồi ký đầu tiên viết bởi một nữ tù nhân lương tâm về kinh nghiệm lao tù dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam”.

Nói như thế phải chăng là phản lại bản chất của tác giả qua những lời tự thuật vốn rất nhẹ nhàng khiêm tốn của cô trong suốt tác phẩm?
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Sách ‘phê bình’ từ điển Nguyễn Lân đoạt giải Sách Hay 2017

Lam Điền (TTO) – Giải Phát hiện mới của Sách Hay 2017 đã tôn vinh hai tác giả trẻ là Nguyễn Vĩnh Nguyên với Đà Lạt một thời hương xa: Du khảo văn hóa Đà Lạt 1954-1975 và Huỳnh Trọng Khang với Mộ phần tuổi trẻ.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized