Tag Archives: Trại Súc Vật

George Orwell – Trại Súc Vật (Toàn bộ tác phẩm)

Phạm Nguyên Trường dịch, giới thiệu: – Trại Súc Vật được in ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau thì được in ở Mĩ. Trước đó George Orwell đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mĩ là 195 500 cuốn.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized