Tag Archives: Tự do ngôn luận

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Nguyễn Quang Dy (Viet-studies)Thái độ không lắng nghe dân, im lặng không thèm trả lời các kiến nghị tâm huyết, chứng tỏ chính quyền không thực tâm tôn trọng trí thức. Vì vậy, muốn đối thoại trước hết phải xây dựng lòng tin, vì khủng hoảng lòng tin và nỗi lo sợ nghi ngờ trong tiềm thức (của cả hai phía) là một rào cản tâm lý.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đối thoại là văn minh, độc thoại là đáng khinh

Nguyễn Tiến Trung (VOA Blog) Bạn đọc làm báo – Ngày 18/5 vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tuyên bố rằng đảng cộng sản “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận” đã gây chú ý trong người dân và nhất là tầng lớp trí thức.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đề án của anh Thưởng khó lòng được ông Trọng thông qua.

Mạc Văn Trang (TTHN) – Anh Võ Văn Thưởng nói: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý” ((PLO). Nghe vậy nhiều người bảo “xạo đó”; người nói “chớ nghe CS nói”..; người bảo “nó bẫy cho rắn ra khỏi hang”; người bảo “CS không biết đối thoại, chỉ biết đối thụi” thôi! .v.v..
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đối thoại bao giờ cũng hơn đối chọi

Tô Văn Trường (BVN) – Công luận bán tín, bán nghi, khi nghe ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ngày 18/5/2017 “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đối thoại phải thật lòng, thiện chí và bình đẳng

(BVN) – Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đối thoại với ai, đối thoại cái gì?

Phạm Trần (Vietcatholic News) 5/24/2017 – Một cuộc bàn luận mới vừa bung ra giữa người Việt trong và ngoài nước quanh đề xướng đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang nghiên cứu mở ra đối thọai “với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Đừng mắc mưu “đối thoại” của CSVN

Trung Điền (VTO) 22/05/2017 – Trong những ngày vừa qua, một vài trang mạng đã “giật tít” rằng đảng CSVN sẽ đối thoại, liên quan đến câu phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban truyên giáo trung ương đảng CSVN trong Hội nghị học tập về phong cách của ông Hồ Chí Minh, nhân sinh nhật thứ 127 của ông Hồ.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized