Tag Archives: Việt Nam 1945-1995

Thư của tác giả Lê Xuân Khoa

(Diễn Đàn) – Bài Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa của Chu Sơn đã đăng làm 4 kỳ trên Diễn Đàn từ ngày 31.10 đến ngày 8.11.2014. Chúng tôi xin đăng dưới đây lá thư của tác giả Lê Xuân Khoa đề ngày 11.11.2014.
Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Lê Xuân Khoa

Tư liệu về cái chết của Phạm Quỳnh

(Nguyễn Văn Tuấn Blog)  20/4/2011 – Ngày nay chắc chẳng còn bao nhiêu người nhớ đến ông Phạm Quỳnh. Ông là một nhân vật lịch sử, một quan chức cao cấp trong triều Nguyễn. Ông còn là một đại trí thức, nhà văn hóa, nhà báo kiệt suất. Ông giỏi tiếng Pháp (cách đây 4 năm, tôi có giới thiệu một cuốn sách tập hợp những bài tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của ông). Ông cũng là nhà báo xiển dương việc dùng chữ Quốc ngữ thay cho chữ Nho và tiếng Pháp.  Là người đấu tranh độc lập và tự trị cho Việt Nam. Thế nhưng ông chết thảm.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Phạm Quỳnh

Việt Nam 1945-1995 – Phụ Lục D & E

Tìm hiểu thêm:  – Một tài liệu nghiên cứu tỉ mỉ của nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh, viết về sử gia Trần Trọng Kim, dài 35 trang: Tản mạn nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký (TCNCPT). “Cũng như nội các Trần Trọng Kim, Bảo Đại bị mang tiếng là một ông vua bù nhìn, theo nghĩa vô dụng chẳng làm được gì. Nhưng nội các Trần Trọng Kim dưới quyền Bảo Đại trên thực tế đã bắt tay thực hiện thần tốc hàng loạt công việc, mà riêng về mặt tốc độ tiến triển, có thể gọi là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, với một chính quyền chỉ tồn tại thực tế khoảng 4 tháng. Đến như việc nội các dưới quyền ông can thiệp với Nhật để thả cả tù nhân cộng sản, thì tinh thần đoàn kết hòa giải hòa hợp dân tộc đã được thực hiện đúng lời hứa, và đến thế là cùng!Continue reading

Leave a comment

Filed under Trần Trọng Kim

Việt Nam 1945-1995 – Phụ Lục C

Phụ Lục C: Qua Những Sai Lầm Trong cải Cách Ruộng Đất
Continue reading

Leave a comment

Filed under Nguyễn Mạnh Tường

Việt Nam 1945-1995 – Phụ Lục A & B

Phụ Lục A: Tờ Chiếu của Vua Bảo Đại sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh

Ba ngày sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh và hai ngày trước khi Việt Minh giành được chính quyền ở Hà Nội, Vua Bảo Đại tuyên cáo với quốc dân, xác định tư cách độc lập của Việt Nam, nhưng tiên liệu việc Pháp có thể theo chân Đồng Minh về tái chiếm Đông Dương. Ông kêu gọi tất cả mọi người yêu nước giúp ông lập chính phủ mới để “đương đầu với một cuộc tái hồi ngoại thuộc. ” (Khi đó, chính phủ Trần Trọng Kim vừa từ chức.) Trước tình hình chính trị sôi động ở trong nước, Vua Bảo Đại đã có một lời nói lịch sử: “Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ.”
Continue reading

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Việt Nam 1945-1995 – Lời kết

GS Lê Xuân Khoa  (ABS) – Không có một chủ nghĩa chính trị nào là chân lý tuyệt đối. Mọi học thuyết hay chủ nghĩa do con người lập ra, dù của những đầu óc siêu việt đến đâu, cũng chỉ có giá trị tương đối trong những hoàn cảnh xã hội nhất định, hoặc chỉ có một số yếu tố tồn tại với thời gian vì chúng phản ánh những nguyên lý cơ bản về đạo đức và trí tuệ của loài người…
Continue reading

Leave a comment

Filed under Lê Xuân Khoa

Việt Nam 1945-1995 – Chương 9: Sai lầm của Việt Nam Cộng Sản

GS Lê Xuân Khoa ( ABS )McNamara sang Việt Nam gặp Võ Nguyên Giáp để bàn việc tổ chức những buổi đàm thoại Mỹ-Việt với mục đích cùng xem xét những trường hợp mà mỗi bên có thể đã có những điều ngộ nhận về đối phương của mình, do đó đã lấy những quyết định sai lầm trong thời gian chiến tranh và để lỡ cơ hội hòa bình. Tướng Giáp đã phản ứng quyết liệt khi khẳng định rằng “Chúng tôi không hiểu lầm các ông. Các ông là kẻ thù muốn tiêu diệt chúng tôi. Vì thế chúng tôi phải chiến đấu chống các ông và “bù nhìn” của các ông để thống nhất xứ sở.” Khi McNamara đưa vụ Maddox ra làm thí dụ về chuyện hiểu lầm, Võ Nguyên Giáp ngắt lời, “Chúng tôi hiểu đúng các ông… Các ông hành động phá hoại để có cớ tham chiến thay cho chính phủ Sài-gòn bất lực.” Nói về các cơ hội hòa bình, tướng Giáp lại quả quyết “Không có vấn đề bỏ lỡ cơ hội đối với chúng tôi… Tôi đồng ý là các ông đã để lỡ cơ hội và các ông cần phải rút ra các bài học.”5
Continue reading

Leave a comment

Filed under Lê Xuân Khoa